Eesti Sõjaajaloo Teejuht

Teejuht on 2022. aasta alguses täienenud uue mahuka peatükiga: Põhja-Eesti. Hõlmatud on Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru objektid lähtudes tänapäevasest haldusjaotusest.

Põhja-Eesti kaardil on dubleeritud need objektid, mis juba leiduvad Eesti ringreisi ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel vastavas piirkonnas.

Tallinna linna ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel ei ole objektide tingmärgid eristatud ajaperioodide järgi – Peeter Suure Merekindlus rajati Tsaari-Venemaa ajal ja Tallinna objektidest vähemalt pooled on olnud kasutuses erinevatel ajaperioodidel. Umbes kolmkümmend objekti on kirjeldatud nii PSM kui ka Tallinna kaartidel.

Koostajad: Ain Tähiste ja Mart Mõniste

Thumbtack-Icons-1

–1918 tsaariaeg / Esimene maailmasõda

Thumbtack-Icons-2

1918–1920 Vabadussõda​

Thumbtack-Icons-3

1918–1940 Eesti Wabariigi periood​

Thumbtack-Icons-4

1941–1944 Teine maailmasõda​

Thumbtack-Icons-5

1945–1994 Külm sõda​

Thumbtack-Icons-6

1991– taastatud Eesti Vabariigi aeg​

Eesti Sõjaajaloo Teejuht

Teejuht on 2022. aasta alguses täienenud uue mahuka peatükiga: Põhja-Eesti. Hõlmatud on Harju, Lääne-Viru ja Ida-Viru objektid lähtudes tänapäevasest haldusjaotusest.

Põhja-Eesti kaardil on dubleeritud need objektid, mis juba leiduvad Eesti ringreisi ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel vastavas piirkonnas.

Tallinna linna ja Peeter Suure Merekindluse kaartidel ei ole objektide tingmärgid eristatud ajaperioodide järgi – Peeter Suure Merekindlus rajati Tsaari-Venemaa ajal ja Tallinna objektidest vähemalt pooled on olnud kasutuses erinevatel ajaperioodidel. Umbes kolmkümmend objekti on kirjeldatud nii PSM kui ka Tallinna kaartidel.

Koostajad: Ain Tähiste ja Mart Mõniste

–1918 tsaariaeg / Esimene maailmasõda

1918–1920 Vabadussõda​

1918–1940 Eesti Wabariigi periood​

1941–1944 Teine maailmasõda​

1945–1994 Külm sõda​

1991– taastatud Eesti Vabariigi aeg​

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Põhja-Eesti osa katab kolm maakonda – Harju (v.a Tallinna linn), Lääne-Viru ja Ida Viru. Kolme maakonna peale 847 objekti. Korratakse Peeter Suure Merekindluse kaardil olevad Harjumaa objektid.

20. sajandi algusaastad tõid Eesti militaarmaastikele suuri muutusi. Peamiselt Tallinna ümbrusse ja Lääne-Eesti saartele hakkas tsaari-Venemaa rajama hiiglaslikku rannapatareide ja kindlustuste süsteemi.

Eesti Sõjaajaloo Teejuhi Põhja-Eesti osa katab kolm maakonda – Harju (v.a Tallinna linn), Lääne-Viru ja Ida Viru. Kolme maakonna peale 847 objekti. Korratakse Peeter Suure Merekindluse kaardil olevad Harjumaa objektid.

20. sajandi algusaastad tõid Eesti militaarmaastikele suuri muutusi. Peamiselt Tallinna ümbrusse ja Lääne-Eesti saartele hakkas tsaari-Venemaa rajama hiiglaslikku rannapatareide ja kindlustuste süsteemi.

Tallinna linna piires on kaardile kantud 223 militaarajaloolist objekti 20. sajandist. Tallinna objekte ei korrata Eesti ringreisi ja Põhja-Eesti kaartidel.

Käesolev Teejuht kutsub sõja-ajaloo huvilisi ringreisile mööda Eestit.
Selle reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand. Suurelt maanteelt tehakse põikeid ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele.

Tallinna linna piires on kaardile kantud 223 militaarajaloolist objekti 20. sajandist. Tallinna objekte ei korrata Eesti ringreisi ja Põhja-Eesti kaartidel.

Käesolev Teejuht kutsub sõja-ajaloo huvilisi ringreisile mööda Eestit.
Selle reisijuhi ajaraamiks on 20. sajand. Suurelt maanteelt tehakse põikeid ligikaudu 10 kilomeetri kaugusele.